Biomass/hakkepuit

Biomass

Biomass on, biokütuse tähenduses – bioloogilise (biogeense) päritoluga ja organismide elutegevuse tagajärjel tekkinud ning taastuvuse piires otseselt kütusena kasutatav, kütuseks töödeldud (väärindatud), või varem kasutuses olnud tahke, vedel või gaasiline aine. (Liide bio- tähendab, et objekt on pärit elusloodusest).

Varem saime biomassipõhist energiat peamiselt puidu põletamisest tekkiva soojusena. See eeldas, et keegi pidevalt küttekoldes tule süütaks ja sinna puid laeks. Kaasaaegsed biomassi küttesüsteemid võimaldavad kütmise protsessi automatiseeritult.

Kütuse etteanne ja põlemisprotsess küttekoldes on, juhtimisautomaatika abiga, iseseisvalt töötav. Meie ülesandeks jääb vaid aeg-ajalt kütusepunkrit täita. Samuti ei piirdu kütusevalik ainult halupuuga. Kütmiseks kasutatava kütteseadme, -katla valikul tuleks eelkõige arvestada, milline kütus on meile kõige kättesaadavam, millised on kütuse ladustamise võimalused ja loomulikult ka kütuse ja kütteseadme, -katla soetamise maksumus.

Kasulik on biomassi energia tootmisel kasutada eelkõige keskkonna saastatuse vähendamiseks. samuti sõltumatus eksporditavatest ebastabiilsetest fossiilsetest kütustest, vabanemine fossiilsetele kütustele tulenevatest suurtest saastemaksudest ja tulevikus võimalikud erinevad soodustused biokütustele, tulevad biomassi kasutamisele energiatootmises kasuks.

Biomassi kui tootmisjäägi kasutamine kütmisel, on ülimalt effektiivne. Tootjate, töötlejate (saekaatrid, talunikud jm) eneste tootmisjäägi kasutamine näit. kütteseadmes kütusena, muudab kütuse soetamishinna konkureeritult soodsaimaks. Samaegselt tootmisjääkide utiliseerimise vajadus ja –maksumus puudub.

Moderator’i keskküttekateldes saab kasutada erinevaid biomassilisi kütuseid (pellet, saepuru, laastud, puukoor, hakkepuit, brikett, turvas, purustatud põhk, teravili jpm) kasutatada nii käsitsi laadimisega – Unica Sensor, kui automaatse kütuse etteandmise süsteemiga – AZSB ja kombineeritult – Unica Sensor BIO.

Ostukorv

Ostukorvis tooteid ei ole